วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Welcome to TAELT Institute ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันฝึกภาษาอังกฤษ-อเมริกันแห่งประเทศไทย

        ศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษในแนวทางประยุกต์รูปแบบใหม่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจากการต่อยอดงานศึกษาวิจัยของ ดร.เจ มาร์วิน บราวน์แห่งAUA และศาสตราจารย์ ไมเคิล อูลมาน   (neuroscience)  อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้สำรวจการเรียนรู้ใหม่ แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์  วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยสถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงเข้ากับแนวทางการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งสองท่านดังกล่าวมาแล้ว  จากการศึกษาพบว่าการเรียนภาษาแนวใหม่แบบประยุกต์ได้ผลดีมากอย่างมีนัยสำคัญ  จึงได้นำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดต่อให้แก่ผู้เรียนที่เป็นคนไทยให้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากลต่อไป สนใจติดต่อเป็นวิทยากรองค์กรต่างๆ : thaionline.edu@gmail.com  {หลักสูตรเร่งรัด 6 -12 ชม.-เรียนรู้หลักการออกเสียงตามหลักสากล IPA และ เรียนลัดภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพสู่ความเป็นนักวิชาการและใช้งานทั้วไป)
เสียงสระ-พยัญชนะในภาษาอังกฤษ
video
o01 Vowel & Consonant Sounds of English (IPA)

15 เสียงหลักพร้อมทั้งตัวอย่างในเสียงภาษาอังกฤษแนวอเมริกัน
video
15 vowels in American-English