วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียง

การออกเสียงตัวหลักที่ออกเสียงในภาษาอังกฤษ

 การออกเสียงพยัญชนะ(consonant)
c :
 • c  อ่านออกเสียง K (ค)  เมื่อ ตามด้วยตัวสระ a, o, u  เช่น call, cold, cut
 • c  อ่านออกเสียง S เมื่อตามด้วยสระ e, I, ae, y เช่น cent, incident, เหตุการณ์ , cypress (ต้นไซเพรส)
 • cc  อ่านออกเสียง k(ค)  เมื่อตามด้วยสระ a, o เช่น accord (ความเห็นด้วย) acclaim (โห่ร้องต้อนรับ)
 • cc  อ่านออกเสียง ks(คซ)  เมื่อตามด้วยสระ e, i  เช่น accent, success, vaccine
ch :
โดยปกติ ch ออกเสียง เสมอ เช่น chamber, chief 
 • ch ออกเสียง k(ค) กับคำที่มาจากภาษากรีกเท่านั้นเช่น 
 1. anchor            สมอเรือ                      
 2. chaos             ความวุ่นวาย             
 3. choir(ควายเออะร์   กลุ่มนักร้อง      
 4. Christ           พระเยซู           
 5. epoch             สมัย                              
 6. technique         เทคนิค                                    
 7. archaic           โบราณ                          
 8. character         นิสัย                                       
 9. chronic           เรื้อรัง                            
 10. orchestra         วงดนตรี                                  
 11. ache              ความปวด                    
 12.  architect        สถาปนิก                                 
 13. chemist           เภสัชกร                        
 14. cholera           อหิวาห์ตกโรค               
 15. echo              เสียงก้อง                       
 16. stomach           ท้อง 
 • qu :
 •   โดยปกติ qu ออกเสียง qw (คว) เช่น
 1. equal                   เท่ากัน                         
 2. liquid                   ของเหลว
 3. conquest         ชัยชนะ
 • แต่ถ้าเป็นตัวสะกด  และมี e ตาม คือสะกดด้วย que จะมีเสียงเป็น k เช่น
 1. Cheque (เช็ค)              เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ          
 2. unique (ยูนิค)              เอกภาพ 
 3. Opaque (โอเพ็ค)          ตัวกลางทึบแสง
 • ยกเว้น ต่อไปนี้ qu ออกเสียง k(ค) เท่านั้น
 1. Liquor(ลิเค่อ)           เหล้า                
 2.  queue (คิว)             แถว                   
 3. mosquito(มอสคีโต)  ยุง
Th : ออกเสียงเป็น 2 แบบคือ
1. th : ออกเสียง ø (ออกเสียงโดยใช้ปลายฟันทั้งบนล่างและแตะปลายลิ้นก่อนเปล่งเสียง) เมื่อตามด้วย สระ เช่น thank, thin, thread, thing
2. th : ออกเสียง  ð  ออกเสียง ด ค่อนข้างไปทาง  ท    ซึ่งจะออกเสียงเช่นนี้เมื่อ
2.1    เมื่อ th เป็นพยัญชนะต้น ตามด้วยสระเช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นคำ pronoun  หรือ conjunctions  เช่น that, this, those, then, they, though
2.2    เมื่อ th อยู่ภายในคำเช่น
bother, brother, clothing(เครื่องนุ่งห่ม) leather
 • ยกเว้น คำต่อไปนี้ th ออกเสียง  ø คือ   author,  ether(อีเธ่อร์), arithmetic, method
 •   เมื่อth อยู่ท้ายประโยค ออกเสียง ø เช่น birth, beneath, depth
พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง(Silent Consonant)
 • ไม่ออกเสียง h
 1.  honest(ออนเนสท์)       ซื่อตรง             
 2.  honour                        เกียรติ
 3. heir (แอร์)                    ทายาท              
 4. hour (อาวร์)                 ชั่วโมง
 5. shepherd (เช็พเพิด)     คนเลี้ยงแกะ      
 6. vehicle(วิอิคึ่ล)             ยวดยาน
 7. exhaust(เอ็กซอสท์)      หมดไป 
 8.  exhibit(เอ็กซิบิท)         แสดง
 9. forehead (ฟอเรด)        หน้าผาก          
 10.  prohibition(โพรอิบิชั่น) การห้าม
 • ไม่ออกเสียง b เมื่อ m นำหน้า b
 1. Lamb(แลม)                          ลูกแกะ             
 2. limb (ลิม)                             แขน,ขา            
 3. comb (คม)                          หวี
 4. Bomb(บอม)                        บอม                 
 5. climb (ไคล์ม)                      ปีนป่าย                         
 6. dumb (ดัม)                         เป็นใบ้
 7. Bombing(บอมมิ่ง)               ลอบวางระเบิด, การทิ้งระเบิด                                                                  
 8. succumb(ซัคคัม)               ยอมแพ้,จำนน, ตาย
 9.  Plumber(พลัมเม่อร์)          ช่างต่อและซ่อมท่อ        
 10. debt(เด้ท)                         หนี้สิน
 11. Doubt(เด้าท์)                     ความสงสัย        
 12. subtle(ซัททึ่ล)                   อธิบายยาก,แยบคาย
 • ไม่ออกเสียง t 
 1. Castle(คาสซึ่ล)            ปราสาท (VI=เดินหมากรุก)
 2. fasten              ผูก มัด (VT, VI)
 3.  hasten            รีบเร่ง(VT)            
 4.  listen              ฟัง(VI)
 5. whistle           ผิวปาก, เป่า(นกหวีด -VT, VI)
 6. Wrestle           ปล้ำ(VT, VI)   
 7. chestnut          เกาลัด
 8. Christmas(คริสเมิ่ส)   คริสต์มาส
 9. Often                บ่อย(adv.)           
 10. soften              อ่อนนุ่มลง,ทำให้อ่อนนุ่มลง(VT,VI)
 11. postpone(โพสโพน)                 เลื่อนนัด(VT)
 • ไม่ออกเสียง g เมื่อ g นำหน้า n หรือ m
 1. Sign(ซายน์)                    ลงนาม(VT,VI)
 2. assign (แอสไซน์)           กำหนดงานให้          
 3. campaign(แคมเพน)     การ รณรงค์, การหาเสียง(N) 
 4. Foreign (ฟอริน)            เกี่ยวกับต่างประเทศ(adj)
 5. sovereign(ซอฟเวอริน)  ผู้มีอำนาจ อธิปไตย(adj, N) 
 6. Gnat(แน้ท)                      แมลงตัวเล็กๆ เช่น ริ้น ไร ยุ่ง เหลือบ  เห็บ ตัวหมัด     
 7. diaphragm(ไดอะแฟรม)   กระบังลม 
 8. Paradigm (แพระไดม์ หรือ แพระดิม)  แบบอย่างทางไวยากรณ์(ตัวอย่าง, แบบจำลอง)
 • แต่ถ้าหากมีสระตามหลัง  n  ให้ออกเสียง g ด้วย เช่น 
 1. signal(ซิกแนล)                  สัญญาน
 2. signature (ซิกเนเช่อะ)        ลายเซ็น
 3. resignation (รีซิกเนเชิ่น)    การลาออก 
 4. signify(ซิกนิฟาย)               ทำเครื่องหมายให้เห็น 
 5. insignia (อินซิกเนีย)            เครื่องหมายแห่งอำนาจ
 • ไม่ออกเสียง เมื่อ w ขึ้นต้นคำแล้วตามด้วย r
 1. write              เขียน                
 2. wrap  (แร้พ)    ห่อ                    
 3. wrist (ริสท)     ข้อมือ
 4. wretch            คนสิ้นหวัง         
 5. wreath            พวงหรีด            
 6. wrinkle            ย่น
 7. wring               บิดด้วยกำลัง     
 8. wreck              เรือแตก            
 9. wrestle            มวยปล้ำ
 10. sword(ซอร์ด)    ดาบ                 
 11. answer            (อานเซอ) ตอบ              
 12. wrong              ผิด
 • ไม่ออกเสียง d
 1. Handkerchief(แฮงเคอชีฟ)      ผ้าเช็ดหน้า       
 2.  handsome(แฮนซัม)              สวย,หล่อ
 3. Wensday(เว้นสเด)                          วันพุธ
 • ไม่ออกเสียง k
 1. Knee(นี)          เข่า   
 2. knife               มีด
 3. knot(น้อท)       ปมเชือก            
 4. kneel               คุกเข่า                
 5. knob                ปุ่ม
 • ไม่ออกเสียง l เมื่อคำนั้นสะกดด้วย lk, lm, lf, ld เช่น
 1. chalk (ช็อค)      
 2. calm (คาม)      
 3.  half(ฮาฟ)        (รวมทั้ง should, would, could )   
 • ไม่ออกเสียง n เมื่อคำนั้นสะกดด้วย mn เช่น  
 1. Autumn(ออทั่ม)            
 2. column (คอลั่ม)            
 3. damn(แดม)                              เลวทราม
 4. Condemn(คอนเดม)                  ประณาม ตัดสินโทษ        
 5.  solemn            (โซเล็ม)            ขรึม
 • แต่ถ้ามีสระต่อท้ายจะต้องออกเสียง n ด้วย เช่น
 1. Columnist (คอลั่มนิสท์)                       นักเขียนบทความ
 2. Condemnation (คอนเดมเนเชิ่น)          การคว่ำบาตร
 • ไม่ออกเสียง P
 1. Pneumonia(นิวมอเนีย)            ปอดบวม         
 2. psalm  (ชาม)                          มนต์ บทสวด   
 3. Psychology                             จิตวิทยา           
 4. cupboard(คั่บเบิด)                   ตู้
 5. Corps (คอ)ไม่ออกเสียงทั้งp และs        หมู่  กอง   
 6. receipt                                   ใบรับเงิน
 • ไม่ออกเสียง s              
 1. Illinois(อิลินอย)  รัฐอิลินอย                    
 2.  island (ไอแลนด์)  เกาะ            
 3.  isle(ไอล)  เกาะ             
 4. viscount(ไวเค้านท์)            ขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า  earl
 • การออกเสียงพยางค์ซึ่งเติม ed
1.)     ed ออกเสียง “อิด” หรือ “เอ็ด”  หลัง d หรือ t
manded(เม็นดิด.)                     
wanted            (ว้อนทิด.)         ต้องการ
2.)    ed  ออกเสียง เมื่ออยู่หลังกิริยาซึ่งลงท้ายด้วย c, ch, f, k, p, s, sh, x
Helped (เฮ้ลพ.ท.)    
knocked(น้อค.ท.)    
reached (ริช.ท.)
Passed(พ้าส.ท.)      
boxed(บ้อกซ.ท.)
3.)    ed ออกเสียง d เมื่อเติมท้ายคำ นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1) และ 2)
called(คอล.ด.)                        
stared(สแต –ร-ด.)      จ้องมอง
seemed(ซีม.ด.)           
arrived(เออะ-ไร้-ฟว.ด.
4.)     คำซึ่งออกเสียงผิดจากที่เขียน
ache (เอ้ค.)         ปวด(ต้องการ ประสงค์ อยาก)          
cough  ค้อฟ             ไอ       
  aisle(ไอ้-ล.)        ทางเดินระหว่างแถวเก้าอี้ 
  coxswain(ค้อกซึ่น.)    นายท้ายเรือ
  ancient(แอ้นเชิ่นท.)   โบราณ ,คนโบราณ  
  colonel(เค้อเนล.)     พันเอก
  anxious(แอ้ง-ซัส.)    วิตก,กังวล     
  corps(คอ-ร.)        กอง, หมู่
  biscuit(บิ้สคิท.)      ขนมบิสคิท
  cupboard(คั้บบอ-ร-ด.) ตู้
  boatswain(โบ้ท.ซึ่น.) นายเรือผู้ดูแลกะลาสี   
  debt(เด้ท.)          หนี้สิน
  borough(เบ้อ-โร่.)    เมืองเล็กปกครองตนเอง 
  bough(บาว)          กิ่ง  ช่อไม้
  critique(คริที้ค.)     บทความวิจารณ์ นสพ.     
  descend(ดีเซ้นด.)     ลง
  business(บิ้สซิเนส)    ธุรกิจ     
  dough(โด)           ขนม  เงิน
  chimera(ไคมีร่า)(ความเพ้อฝัน)ภูติผู้หายใจเป็นไฟ        
  fatigue(แฟะที้ก.)     เหนื่อย
  epoch(เอ้พพอค.)      สมัย(ช่วงสำคัญ)                      
  folk(โฟ้ค.)          ชาวบ้าน
  chorus(ค้อ-ร.รัส)      การร้องเพลงหมู่          
  chronic(คร้อนิค.)      เรื้อรัง
       forecastle(ฟอร.แค้ส-ซึ่ล.)ห้องกะลาสี ดาดฟ้าหัวเรือ 
       goal(โกล.)           จุดมุ่งหมาย       
       jail (เจล.)          เรือนจำ                                
       plague(เพ้ลก.)        กาฬโรค
       gnat(แน้ท.)           ตัวหมัด                  
       plough(พลาว)         ไถ
       halfpenny(ฮ้าฟพ.นี)    ครึ่งเพ็นนี                            
       scheme(สกีม.)         โครงการ
  hiccough(ฮิ้คคัฟ.)      สะอึก   
  schedule(สเก้ด.-ดูล.)  รายงาน ตาราง
  issues(อิ้ชูส์.)         ฉบับหนังสือ ประเด็น ปัญหา      
  schism(ซิ้สม.)         สาขา  นิกาย
  iron(ไอร.อึ่น)          เหล็ก   
  species(สปีซีส์)        ประเภท ชนิด พวก
  knee (นี)             เข่า    
  stomach(สตัมมัค.)      ท้อง
  knit(นิท.)            ถัก 
  tough(ทัฟ)            เหนียว 
  knot(น้อท.)           ปม  
  subtle(ซัททึ่ล.)        แยบคาย อธิบายยาก
  knock(น้อค.)          ตี ต่อย    
  unique (ยูนี้ค.)        เอกภาพ, เป็นหนึ่ง
  lieutenant(ลูเทนแน่นท.)  ร้อยโท               
  victuals(วิ้-ทึ่ล.ส.)        อาหาร เสบียง
  picturesque(พิ้คเชอะ-เร้สค.) งามเหมือนภาพเขียน     
  women(วีเมน)  ผู้หญิง(หลายคน)
  yacht (ย้อท.)               เรือท่องเที่ยว               
Spelling-Keys
Key 1
 • นามหรือคุณศัพท์(adjective)ที่ลงท้ายด้วย y เมื่อจะเติมพยางค์ใดๆเข้าข้างท้าย ให้เปลี่ยน y เป็น i
 1. easy+ly = easily             ง่าย                   
 2. heavy-er = heavier         หนักกว่า 
 3. happy + ness = happiness     ความสุข            
 4. beauty + ful = beautiful         สวยงาม
 5. mercy + less = merciless       ไร้ความเมตตา     
 6. victory + ous = victorious      ชัยชนะ
Note :             
 1. day – daily                                แต่ละวัน , ทุกวัน     
 2. gay – gaily                               อย่างร่าเริง (adv)
 3. twenty + th = twentieth            ยี่สิบ(ที่ยี่สิบ)
Key 2
 • กิริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า  y เป็นพยัญชนะเมื่อจะเติม ed หรือเติม s ต้องเปลี่ยน y เป็น i
 1. carry        – carries            – carried                      ขนส่ง ถือไว้(VT) : การขนส่ง:N
 2. study       – studies            – studied                      เรียน ศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ (ห้องค้นคว้า: N)
 3. supply      – supplies         – supplied                    จัดหาให้(VT, N)
 4.  reply       – replies            – replied                      ตอบ(VT, N)
 • แต่ถ้าเติม ing ไม่ต้องเปลี่ยน เช่น 
 • Note :               
 1. carry – carrying                       
 2. reply – replying
 3. study – studying                      
 4. supply – supplying
Key 3
 • คำที่มีพยางค์เดียว สะกดด้วยพยัญชนะตัวเดียว เมื่อจะเติมพยางค์ใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยสระเช่น ed, ing, er, est, en, etc. ให้เติมพยัญชนะเข้าท้ายอีกตัวหนึ่ง
 1. drop – dropped                         ตก  แย่ลง น้อยลง          
 2.  big – bigger                             ใหญ่  ใหญ่กว่า 
 3. beg – beggar (เบกเกอะร.)       ขอ  ขอร้อง ขอทานV , N:ขอทาน(คนจน) 
 4. run – running                         วิ่ง
 5. hot – hottest                            ร้อน                       
 6. rob – robbed – robber            ปล้นทรัพย์  ชิงทรัพย์
 7. win – winner                          ชนะ    ผู้ชนะ      
 8. hide -  hid – hidden                ซ่อน 
Key 4
 • คำหลายพยาค์และลงเสียงหนัก(stressed) ที่พยางค์สุดท้าย เมื่อจะเติมพยางค์ใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น ed , ing, er, est, etc.ก็คงให้เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายเข้าอีกตัวหนึ่งได้เช่นกัน
 1. begin – beginning                     เริ่มต้น
 2. permit – permitted                   อนุญาตุ(VT, N)
 3. occur – occurred                       เกิดขึ้น(VT) 
 4. refer – referring                       อ้างอิง(VT)
 5. forgot – forgotten                    ลืม(VT)
 6. admit – admittance                 ยอมรับแ สารภาพ (VT, VI)
Key 5
 • คำหลายคำพยางค์ซึ่งลงท้ายด้วย l   เมื่อจะเติมพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยสระให้เติม l เข้าด้วยอีกตัวหนึ่ง
 1. travel – traveled - travelled             เดินทาง,ท่องเที่ยว               
 2. quarrel – quarreled - quarrelled   ทะเลาะ,โต้เถียง(VI, N)
 3. jewel – jeweler - jeweller                เพชร,พลอย            
 4.  cruel – crueler-crueller                  โหดร้าย(adj)
 5. marvel – marvelous - marvellous        ประหลาดใจ,พิศวง(VT, adj)         
 6. cancel – cancelled                             ยกเลิก
Note :               
 • ให้สังเกตว่าภาษา(อังกฤษ)อเมริกัน ไม่เพิ่ม L อีกตัวหนึ่งเหมือนคำในภาษาอังกฤษ(อังกฤษ) เช่น อเมริกัน : traveled , quarreled, jeweler, etc.
Key 6
 • คำซึ่งลงท้ายด้วย  e และไม่อ่านออกเสียงตัว e เมื่อจะเติมพยางที่ขึ้นต้นด้วยสระให้ตัด e ทิ้งไป
 1. Write – writing (แต่ written)           เขียน     
 2. live – living                                     อยู่,อาศัย
 3. Love – lovable                                 รัก 
 4. shine – shining                                          ส่องแสง  
 5. Move – movable                                             เคลื่อน, ย้าย,ดำเนินการ (VT,VI,N)
 6. noise – noisy
ยกเว้น              
 1. see – seeing                        เห็น
 2. agree – agreeable               ตกลง,เห็นด้วย 
 3. change – changeable         เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน,ทำให้แตกต่าง
Key 7
 • คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le เมื่อจะเติม y เพื่อให้เป็น adverb ให้ตัด ทิ้ง
 1. single – singly                 โสด      (adj, adv)             
 2. humble – humbly            ยากจน, สมถะ(adj)
 3. probable – probably         น่าจะเป็นไปได้(adj, adv)
 4. suitable – suitably          เหมาะสม(adj, adv)
Key 8
 • คำซึ่งลงท้ายด้วย ce หรือ ge เมื่อจะเติม able หรือ ous ไม่ต้องตัด ทิ้ง 
 1. change – changeable                    เปลี่ยน (VT,VI, adj)
 2. notice – noticeable                       ประกาศ, ข้อสังเกตุ, โดดเด่น(VT, N, adj)        
 3. manage – manageable                 จัดการ,บริหาร(VT, adj)
 4. service – serciceable                     การให้บริการ,ต้อนรับ (N, adj , V- serve)
 5. advantage – advantageous            ให้ประโยชน์ ,โอกาศ,ผลประโยชน์(VT,N , adj) 
 6. courage – courageous                   ความกล้าหาร(N, adj)
ยกเว้น :             
 1. practice (แพร้กทิส.) – practicable(แพร้กทิ- ค่ะ-เบิ้ล.) ที่สามารถปฏิบัติได้
Key 9
 • คำซึ่งลงท้ายด้วย e (แต่ไม่ออกเสียง) เมื่อจะเติมพยางค์ ที่ขึ้นต้นด้วยพยัฐชนะ ไม่ต้องตัด e คงเติมได้เลย
 1. wise – wisely                             เฉลียวฉลาด, ท่าทาง   (adj, N)   
 2. use – useful                              ใช้, ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (VT,N, adj)
 3. move – movement                    เคลื่อน ย้าย (VT, N)
 4. nine – ninety  (แต่ ninth)        
 5. love – lovely                              รัก ชอบ หลงรัก ความรัก น่ารัก คนน่ารัก( VT, N,  adj)    
 6. safe – safely                              ปลอดภัย (N, adj : adv)
Key 10
 • เมื่อเติม full เข้าข้างท้ายคำใด ให้ตัด l ออกตัวหนึ่ง(คือเติมful) เช่น
 1. use – useful     
 2. doubt – doubtful               สงสัย ความสงสัย(VT,N : adj)
 3. wonder – wonderful          สงสัย น่าพิศวง ความพิศวง(VT,N : adj)
 4. harm – harmful               ทำร้าย ความชั่วร้าย ความเสียหาย (VT,N : adj)
Key 11
 • กิริยาที่ลงท้ายด้วย ie เมื่อจะเติม  ing ให้เปลี่ยน ie เป็น y
 1. die – dying                        ตาย พินาศ หยุด (VI)
 2.  lie – lying                       โกหก หลอกลวง  นอน วาง  ถูกฝังอยู่ (VI, N)
 3.  tie – tying                        ผูก  จำกัด เน้คไท(VT, VI, N)
Key 12
 •  คำซึ่งลงท้ายด้วย our เมื่อเติมพยางค์ใหม่ ที่ขึ้นต้นด้วยสระเข้าข้างท้ายให้ตัด u ออก
 1. honour – honorary                    เกียรติยศ(N)
 2. vapour – vaporize                      ไอน้ำ (N, VT,VI)
 3. valour – valorous                      ความกล้าหาญ(N, adj)
 4. vigour – vigorous                      แรง กำลัง อำนาจ  ความแข็งแรง ความเข้มข้น (N, adj)
ยกเว้น :           
 1. honour – honourable                                          เกียรติยศ (N, adj)
 2. favour – favourable    favourite  (อังกฤษ)     ชื่นชอบ สนับสนุน  ของขวัญ. คนโปรด,ของโปรด(VT, N : adj, )
 3. honor – honorable                               
 4. favor – favorable        favorite  (อเมริกัน)
คำต่อไปนี้เขียนติดเป็นคำเดียวกัน 
 1. another                                                      อีก, สิ่งอื่น (adj, pron)            
 2. inside                                                         วงใน  ภายใน  ส่วนใน วงใน ภายใน, ในคุก( adj, adv, N, prep, SL)
 3. something                                                  บางสิ่ง, อย่างเล็กน้อย (pron, adv)
 4. anybody                                                      แต่ละคน(ใครๆ), บุคคลมีชื่อเสียง (pron)
 5. into                                                             กลายเป็น, เกี่ยวกับ,  เข้าไปใน , ตรงไปยัง(prep)
 6. somewhat                                                   ค่อนข้าง( adv)                                 
 7. anyhow                                                       กรณีใดๆ,อย่างไม่ระมัดระวัง( adv)      
 8.  moreover                                                  ยิ่งกว่านั้น(adv)
 9. together                                                     รวมกัน, พร้อมกับคนอื่น อย่างเห็นพ้องร่วมกัน , อย่างต่อเนื่องกัน ( adv)
 10. anything                                                    ใดๆ(pron)  ในทุกๆทาง(adv-มักใช้ในทางปฏิเสธ)
 11. nevertheless                                              แต่อย่างใรก็ตาม(adv)              
 12. whatever                                                    อะไรก็ตาม( adj, pron)
 13. cannot                                                        
 14.  nobody                                                      ไม่มีใคร(pron)                                          
 15. whenever                                                   เมื่อไหร่ก็ตาม(adv, conj)
 16. everybody                                                  ทุกคน(pron)
 17. nowadays                                                   ทุกวันนี้(adv)(nowaday=เดี๋ยวนี้ ,ในสมัยนี้,ในปัจจุบันนี้,ในยุคนี้)
 18.  wherever                                                 ไม่ว่า ที่ไหนก็ตาม,ที่ใดๆ(adv) :  ในทุกที่ (conj)
 19. everything                                                สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด ,ทุกๆสิ่ง(pron)            
 20.  outside                                                     ข้างนอก ภายนอก ที่อยู่ด้านนอก นอกจาก นอก(N, adv, adj, prep)
 21. whichever                                                ไม่ว่าอันไหนก็ตาม(adj, pron)
 22. everywhere   , everyway                         ทุกหนทุกแห่ง , ทุกวิถีทาง (adv)
 23. somebody                                                 บางคน (pron) (SL:คนสำคัญ)    
 24.  without                                                   โดยปราศจาก(prep) ภายนอก(adv)  ยกเว้น(คำไม่เป็นทางการ-conj)
 25. sometimes                                               บางครั้ง บางโอกาศ(adv)
 26. everyday                                                  ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน(adj) ชีวิตประจำวัน(N), ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน(adj)                                            
 27. welcome                                                  ยินดีต้อนรับ , ต้อนรับ, ซึ่งเต็มใจ (VT, N, adj, INT )( interjection:คำอุทาน)                    
Note :              
 1. sometimes = บางเวลา                         
 2. some  time = ช่วงเวลาหนึ่ง
 3. every day  =  ทุกวัน                 
 4. everyday  =  ประจำวัน
คำต่อไปนี้ให้เขียนแยกกัน
 1. any time                                        ทุกเวลา(ๆม่ว่าเวลาใด)              
 2. every day                                      ทุกวัน (aj)
 3.  no one                                          ไม่มีใคร(pron)
 4. at least                                          อย่างน้อยที่สุด (adv, IDM)
 5. every time                         ทุกเวลา. บ่อย          
 6. of course                          แน่นอน
 7. at last   (=finally) ในที่สุด,ท้ายที่สุด IDM)          
 8.  in front of                       ข้างหน้า(prep)
 9. per cent                                       เปอร์้เซ็นต์(N)         
 10. at once                                         ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียว    
 11. some things                               บางสิ่ง (บางวิธี-some way : adv)
 12. well-done                                 ซึ่งทำได้ดี(adj)    (แต่ instead of : แทน adv : inasmuch as - เพราะฉะนั้น Conj)  
 • ตัว ก่อน e   ยกเว้น หลัง c 
 • ถ้าออกเสียงเป็น  อี ตัว จะอยู่หน้า e เสมอ เว้นแต่หลัง จึงเป็น ei
 1. relieve                           ผ่อนคลาย (VT)
 2. field                              ทุ่งนา, รับลูกบอล, ;'วงการ แวดวง แผนก ฝ่าย สาขา ( N, VT)
 3.  ceiling                         การกรุผนัง เพดาน ระดับราคาสูงสุด(VT, N)
 4.  conceive                      ตั้งครรภ์ คิด เข้าใจ (VT)
 5.  shield                         โล่ห์   ป้องกัน (VT, N)
 6.  believe                        เชื่อ ศรัทธา (VT) : belief(N)
 7. receive                        รับ ยอมรับ ต้อนรับ (VT)
 8. perceive                      รับรู้(VT)
 9. yield                            ยอม(VT, N)
 10. piece                           ชิ้น   รวบรวม (N, VT)  
 11. deceive                        หลอกลวง(VT, VI)
 12. achieve                       สำเร็จ(VT)
 13. seize                           จับกุม  ฉกฉวย เข้าใจ ครอบงำจิตใจ (VT)
ยกเว้น :           
 • ถ้าออกเสียง เอ e จะอยู่หน้า  i เสมอ
 1. eight                             แปด  
 2. freight                          ขนส่งสินค้า, ค่าขนส่ง (VT, N)
 3.  weigh(เว)                     ชั่งน้ำหนัก  มีความสำคัญ ประเมิน(VT)     : weight(เว้ท.) น้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก  เป็นภาระ ลำเอียง  (N, VT)
c และ s

Noun                                Verb              
practice(การฝึกซ้อม กิจวัตร)            practise(ฝึกซ้อม)
advice  (คำแนะนำ)                    advise (แนะนำ)
device  (อุปกรณ์)                     devise (คิดขึ้นใหม่ขประดิษฐ์)
prophecy(ตำ-การ ทำนาย)               prophesy(ทำนาย)