วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 17 - The Comparison of Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

The Comparison of Adjectives
Positive
Comparative
Superlative
big
bigger
biggest
black
blacker
blackest
bold
bolder
boldest
brave
braver
bravest
bright
brighter
brightest
busy
busier
busiest
clean
cleaner
cleanest
clear
clearer
clearest
clever
cleverer
cleverest
cold
colder
coldest
cool
cooler
coolest
dark
darker
darkest
dear
dearer
dearest
deep
deeper
deepest
dirty
dirtier
dirtiest
dry
drier
driest
easy
easier
easiest
fair
fairer
fairest
fast
faster
fastest
fat
fatter
fattest
fine
finer
finest
funny
funnier
funniest
great
greater
greatest
green
greener
greenest
happy
happier
happiest
hard
harder
hardest
healthy
healthier
healthiest
heavy
heavier
heaviest
high
higher
highest
hot
hotter
hottest
kind
kinder
kindest
large
larger
largest
late
later
latest
lazy
lazier
laziest
light
lighter
lightest
long
longer
longest
low
lower
lowest
lucky
luckier
luckiest
mad
madder
maddest
merry
merrier
merriest
narrow
narrower
narrowest
naughty
naughtier
naughtiest
near
nearer
nearest
new
newer
newest
noisy
noisier
noisiest
old
older
oldest
pale
paler
palest
poor
poorer
poorest
pretty
prettier
prettiest
proud
prouder
proudest
quick
quicker
quickest
red
redder
reddest
rich
richer
richest
sad
sadder
saddest
safe
safer
safest
shallow
shallower
shallowest
sharp
sharper
sharpest
short
shorter
shortest
slow
slower
slowest
small
smaller
smallest
smooth
smoother
smoothest
strong
stronger
strongest
sweet
sweeter
sweetest
tall
taller
tallest
thick
thicker
thickest
thin
thinner
thinnest
tiny
tinier
tiniest
ugly
uglier
ugliest
warm
warmer
warmest
wealthy
wealthier
wealthiest
wet
wetter
wettest
white
whiter
whitest
wide
wider
widest
wild
wilder
wildest
wise
wiser
wisest
young
younger
youngest


Positive
Comparative
Superlative
ancient
more ancient
most ancient
beautiful
more beautiful
most beautiful
brilliant
more brilliant
most brilliant
careful
more careful
most careful
careless
more careless
most careless
cheerful
more cheerful
most cheerful
comfortable
more comfortable
most comfortable
dangerous
more dangerous
most dangerous
delightful
more delightful
most delightful
difficult
more difficult
most difficult
enjoyable
more enjoyable
most enjoyable
foolish
more foolish
most foolish
forgetful
more forgetful
most forgetful
frightening
more frightening
most frightening
generous
more generous
most generous
handsome
more handsome
most handsome
helpful
more helpful
most helpful
ignorant
more ignorant
most ignorant
important
more important
most important
intelligent
more intelligent
most intelligent
interesting
more interesting
most interesting
pleasant
more pleasant
most pleasant
powerful
more powerful
most powerful
prosperous
more prosperous
most prosperous
sensible
more sensible
most sensible
terrible
more terrible
most terrible
thoughtful
more thoughtful
most thoughtful
unusual
more unusual
most unusual
useful
more useful
most useful
valuable
more valuable
most valuable
wonderful
more wonderful
most wonderful


Positive
Comparative
Superlative
bad
worse
worst
far
farther
farthest
far
further
furthest
good
better
best
little
less
least
many
more
most
much
more
most