วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 12 - Parent and Young พ่อแม่ และ เด็ก

PARENT AND YOUNG
ADULT (ANIMALS)
YOUNG
bear
cub
boar
piglet, pigling
buck (rabbit)
rack
buffalo
calf
bull (cattle)
calf
bull (elephant)
calf
camel
calf
cat
kitten
cow
calf
deer
fawn
dog
puppy
elephant
calf
fox
cub
giraffe
calf
goat
kid
hippopotamus
calf
horse
foal
kangaroo
joey
leopard
cub
lion
cub
pig
piglet
possum
joey
rat
pup
rhinoceros
calf
seal
pup
sheep
lamb
stallion
foal
tiger
cub
wallaby
joey
wolf
cub
zebra
foal


ADULT (BIRD)
YOUNG
bird
fledgling, nestling
cock
chicken
cock (pigeon)
squab
drake
duckling
eagle
eaglet
gander
gosling
goose
gosling
grouse
poult, cheeper
ostrich
chick
owl
owlet
partridge
poult
pheasant
poult
pigeon
squab
swan
cygnet
turkey
poult


ADULT (INSECTS)
YOUNG
ant
grub
bee
grub
beetle
grub
butterfly
caterpillar
cockroach
nymph
dragonfly
nymph
grasshopper
nymph
housefly
maggot
mosquito
wriggler
moth
caterpillar


ADULT (FISH)
YOUNG
eel
elver
oyster
spat
shark
cub
trout
fry
whale
calf


ADULT (AMPHIBIAN)
YOUNG
frog
tadpole
toad
tadpole
turtle
hatchling