วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการที่ 9 - Antonyms คำตรงข้าม

 Antonyms
above
below

hill
valley
abroad
home

humble
proud
absent
present

husband
wife
absent
present

in
out
accept
refuse

include
exclude
active
passive

increase
decrease
add
subtract

increase
decrease
admit
deny

indifferent
interested
adult
child

inner
outer
alive
dead

inside
outside
all
none

insult
praise
allow
refuse

interested
bored
always
never

interesting
dull
arrive
depart

joy
sorrow
asleep
awake

junior
senior
back
front

kind
cruel
backwards
forward

kind
cruel
bad
good

knowledge
ignorance
barren
fertile

lazy
industrious
beautiful
ugly

lead
follow
before
after

least
greatest
begin
end

leave
arrive
bent
straight

lend
borrow
best
worst

level
steep
better
worse

life
death
big
small

liquid
solid
black
white

long
short
blameless
guilty

loss
gain
bless
curse

loud
soft
blunt
sharp

love
hate
bold
timid

majority
minority
bold
timid

many
few
boss
employee

masculine
feminine
bravery
cowardice

master
servant
break
repair

mean
kind
bridge
tunnel

miser
spendthrift
bright
dull

modern
ancient
broad
narrow

most
least
busy
idle

motorist
pedestrian
buy
sell

mountain
valley
capture
release

natural
artificial
catch
throw

near
far
cheap
dear

never
always
city
country

niece
nephew
clean
dirty

noise
silence
clever
foolish

noisy
quiet
cloudy
clear

normal
abnormal
clumsy
graceful

north
south
coarse
fine

notice
ignore
cold
hot

obey
command
come
go

obtain
give
comedy
tragedy

often
seldom
comfort
disturb

old
new
common
rare

omit
include
common
unusual

open
shut/close
contract
expand

order
chaos
cool
warm

overlook
notice
coward
hero

pardon
punish
cowardly
bold

part
whole
create
destroy

past
future
cry
laugh

peace
war
daily
nightly

plural
singular
danger
safety

polite
rude
dark
bright

polite
rude
dawn
dusk

poor
rich
day
night

powerful
weak
deep
shallow

praise
blame
depth
height

public
private
die
live

public
private
difficult
easy

punish
reward
dim
bright

pupil
teacher
discourteous
polite

purchase
sell
divide
multiply

push
pull
doctor
patient

question
answer
drunk
sober

quick
slow
dry
wet

raw
cooked
dwarf
giant

raw
cooked
early
late

real
imaginary
east
west

right
left
easy
difficult

rise
fall
ebb
flow

rough
smooth
empty
full

sad
cheerful
enemy
friend

safe
dangerous
enjoy
dislike

safe
dangerous
entrance
exit

same
different
evening
morning

separate
join
ever
never

several
few
everybody
nobody

silly
serious
everywhere
nowhere

similar
different
exit
entrance

slim
fat
fact
fiction

smile
frown
failure
success

smile
frown
fair
dark

straight
crooked
famous
unknown

straight
crooked
fancy
plain

strange
familiar
far
near

strong
weak
fat
thin

summer
winter
fat
skinny

sweet
sour
few
many

sweet
sour
find
lose

talk
listen
finish
start

tall
short
first
last

tame
wild
flatter
insult

teach
learn
foe
friend

teacher
student
foolish
wise

these
those
foreign
local

thick
thin
forget
remember

this
that
found
lost

tight
loose
freeze
thaw

tiny
huge
fresh
stale

top
bottom
fresh
stale

true
false
friend
enemy

trust
doubt
full
vacant

truth
lie
future
past

under
over
generous
selfish

unusual
ordinary
give
receive

up
down
give
take

upset
comfort
graceful
awkward

vacant
occupied
guilty
innocent

vacant
occupied
guilty
innocent

valuable
worthless
happy
sad

victory
defeat
happy
sad

villain
hero
hard
easy

war
peace
hard
soft

wide
narrow
head
tail

win
lose
heavy
light

wise
foolish
hell
heaven

within
without
help
hinder

work
rest
here
there

wrong
right
hide
show

yes
no
high
low

young
old

List 9 – Antonyms (un-)
arm
unarm

like
unlike
certain
uncertain

lock
unlock
comfortable
uncomfortable

necessary
unnecessary
common
uncommon

popular
unpopular
conscious
unconscious

safe
unsafe
dress
undress

screw
unscrew
equal
unequal

seen
unseen
fair
unfair

selfish
unselfish
fold
unfold

steady
unsteady
friendly
unfriendly

suitable
unsuitable
happy
unhappy

tidy
untidy
healthy
unhealthy

tie
untie
just
unjust

true
untrue
kind
unkind

willing
unwilling
known
unknown

wise
unwise

List 9 – Antonyms (dis-)
agree
disagree

continue
discontinue
allow
disallow

honest
dishonest
appear
disappear

like
dislike
arm
disarm

loyal
disloyal
arrange
disarrange

obey
disobey
believe
disbelieve

order
disorder
connect
disconnect

trust
distrust

List 9 – Antonyms (in-)
accurate
inaccurate
active
inactive
adequate
inadequate
admissible
inadmissible
attentive
inattentive
correct
incorrect

List 9 – Antonyms (im-)
mature
immature
mobile
immobile
moral
immoral
mortal
immortal
movable
immovable
patient
impatient
perfect
imperfect
polite
impolite
possible
impossible
probable
improbable
proper
improper
pure
impure

List 9 – Antonyms (mis-)
handle
mishandle
judge
misjudge
spell
misspell
understand
misunderstand
use
misuse

List 9 – Antonyms (-less)
careful
careless
harmful
harmless
helpful
helpless
hopeful
hopeless
painful
painless
pitiful
pitiless
powerful
powerless
shameful
shameless
useful
useless