วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง 8 - Objects and Sounds

OBJECTS AND SOUNDS
Object
Sound

Object
Sound
aeroplanes
zoom

hoofs
thunder
bells
ring, peal

horns
toot; hoot
brakes
screech

kettles
sing
bugles
call

leaves
rustle
bullets
ping

paper
crinkle; rustle
canes
swish

raindrops
patter
chains
clank; rattle

saws
buzz
clocks
tick; chime

sirens
wail
coins
clink; jungle

steam
hiss
corks
pop

streams
murmur
dishes
rattle, clatter

telephones
buzz
doors
bang; slam

thunder
clap; rumble   peal; roar
drums
beat

trains
rumble
feet
tramp; shuffle

trumpets
blare
fire
crackle

watch
tick
glass
tinkle

water
bubble; lap; drip
guns
boom

whips
crack; lash
heart
throb; beat

wind
howl; sigh
hinges
creak

wings
whir