วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ตาราง 7 - Forms of the Verb รูปแบบคำกิริยา

FORMS OF THE VERB
PRESENT TENSE
PRESENT
PARTICIPLE
PAST
TENSE
PAST
PARTICIPLE
arise
arising
arose
arisen
awake
awaking
awoke
awoken
bear
bearing
bore
born,borne
beat
beating
beat
beaten
become
becoming
became
become
begin
beginning
began
begun
bend
bending
bent
bent
bid
bidding
bid,bade
bid,bade
bind
binding
bound
bound
bite
biting
bit
bitten
bleed
bleeding
bled
bled
blow
blowing
blew
blown
break
breaking
broke
broken
breed
breeding
bred
bred
bring
bringing
brought
brought
build
building
built
built
burn
burning
burned,burnt
burned,burnt
burst
bursting
burst
burst
buy
buying
bought
bought
cast
casting
cast
cast
catch
catching
caught
caught
choose
choosing
chose
chosen
cling
clinging
clung
clung
come
coming
came
come
cost
costing
cost
cost
creep
creeping
crept
crept
cut
cutting
cut
cut
deal
dealing
dealt
dealt
dig
digging
dug
dug
do
doing
did
done
draw
drawing
drew
drawn
dream
dreaming
dreamed,dreamt
dreamed,dreamt
drink
drinking
drank
drunk
drive
driving
drove
driven
dwell
dwelling
dwelt
dwelt
eat
eating
ate
eaten
fall
falling
fell
fallen
feed
feeding
fed
fed
feel
feeling
felt
felt
fight
fighting
fought
fought
find
finding
found
found
flee
fleeing
fled
fled
fling
flinging
flung
flung
flow
flowing
flowed
flowed
fly
flying
flew
flown
forbid
forbidding
forbade
forbidden
forecast
forecasting
forecast,forecasted
forecast,forecasted
forget
forgetting
forgot
forgotten
forgive
forgiving
forgave
forgiven
freeze
freezing
froze
frozen
get
getting
got
got
give
giving
gave
given
go
going
went
gone
grab
grabbing
grabbed
grabbed
grind
grinding
ground
ground
grow
growing
grew
grown
hang
hanging
hung
hung
hang (kill)
hanging
hanged
hanged
have
having
had
had
hear
hearing
heard
heard
hide
hiding
hid
hidden
hit
hitting
hit
hit
hold
holding
held
held
hurt
hurting
hurt
hurt
keep
keeping
kept
kept
kneel
kneeling
knelt
knelt
knit
knitting
knitted
knitted
know
knowing
knew
known
lay
laying
laid
laid
lead
leading
led
led
lean
leaning
leaned,leant
lean,leant
leap
leaping
leapt
leapt
learn
learning
learned,learnt
learned,learnt
leave
leaving
left
left
lend
lending
lent
lent
let
letting
let
let
lie
lying
lay
lain
light
lighting
lighted,lit
lighted,lit
lose
losing
lost
lost
make
making
made
made
mean
meaning
meant
meant
meet
meeting
met
met
pay
paying
paid
paid
put
putting
put
put
read
reading
read
read
ride
riding
rode
ridden
ring
ringing
rang
rung
rise
rising
rose
risen
run
running
ran
run
saw
sawing
sawed
sawn
say
saying
said
said
see
seeing
saw
seen
sell
selling
sold
sold
send
sending
sent
sent
set
setting
set
set
sew
sewing
sewed
sewn
shake
shaking
shook
shaken
shine
shining
shone
shone
shoot
shooting
shot
shot
show
showing
showed
shown
shrink
shrinking
shrank
shrunk
shut
shutting
shut
shut
sing
singing
sang
sung
sink
sinking
sank
sunk
sit
sitting
sat
sat
sleep
sleeping
slept
slept
slide
sliding
slid
slid
smell
smelling
smelled,smelt
smelled,smelt
sow
sowing
sowed
sown
speak
speaking
spoke
spoken
speed
speeding
speeded,sped
speeded,sped
spell
spelling
spelled,spelt
spelled,spelt
spend
spending
spent
spent
spill
spilling
spilled,spilt
spilled,spilt
spin
spinning
spun
spun
spit
spitting
spat
spat
split
splitting
split
split
spoil
spoiling
spoiled,spoilt
spoiled,spoilt
spread
spreading
spread
spread
spring
springing
sprang
sprung
stand
standing
stood
stood
steal
stealing
stole
stolen
stick
sticking
stuck
stuck
sting
stinging
stung
stung
strike
striking
struck
struck
swear
swearing
swore
sworn
sweep
sweeping
swept
swept
swell
swelling
swelled
swollen
swim
swimming
swam
swum
swing
swinging
swung
swung
take
taking
took
taken
teach
teaching
taught
taught
tear
tearing
tore
torn
tell
telling
told
told
think
thinking
thought
thought
throw
throwing
threw
thrown
wake
waking
woke
woken,waked
wear
wearing
wore
worn
win
winning
won
won
wind
winding
wound
wound
write
writing
wrote
written