วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

United States V.S. United Kingdom

American and British English Usage 
คำชี้แจง  
ส่วนที่ 1 
ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างในการใช้ตัวสะกดคำ      คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงการออกเสียง ก็แตกต่างกันด้วย      คำที่มีเครื่องหมายบวกหมายความว่าเป็นการใช้ในอังกฤษเท่านั้น และไม่เป็นที่รู้จัก ในสหรัฐอเมริกา
American
British
หมายเหตุ
aluminum *
aluminium
อลูมิเนียม
analog
analogue
การเก็บและแสดงข้อมูลในลักษณะต่อเนื่อง ตรงข้ามกับ digital ซึ่งเป็นการเก็บเป็นตัวเลข
anesthesia
anaesthesia
การสลบ
archeology
archaeology
โบราณคดี
boro
borough
"boro" เป็นคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในสก็อตแลนด์ใช้ "burgh"  ออกเสียง "burr" หรือ "borough" แต่ไม่ใช่  "berg".
bylaw
bye law
กฏหมายท้องถิ่น กฏหมายรอง หรือกฏระเบียบที่องค์การสาธารณะหรือเอกชนออกมาปฏิบัติเป็นการภายใน
catalog
catalogue +
 แคตาล็อก
center
centre
ศูนย์กลาง
color
colour
สี
defense
defence
การป้องกัน
dialog
dialogue +
บทสนทนา
donut
doughnut
"donut" ใช้ในอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการอย่างแพร่หลายเพื่อแสดงว่าโดนัท มีกำเนิดจากอเมริกัน.
draft
draught
การดึง ดูด  สูดดม การดื่มยา การไขน้ำจากถัง  การถอนเงิน   กระแสลม
encyclopedia
encyclopaedia
สารานุกรม
favorite
favourite
ของโปรด
gray
grey +
สีเทา
gynecology
gynaecology
นรีเวช
honor
honour
เกียรติยศ
humor
humour
อารมณ์ขัน
jewelry
jewellery
ของประดับมีค่าเช่นแหวน สร้อย
license
licence
British usage ใช้ license เป็นคำกริยา และ licence เป็นคำนาม
maneuver
manoeuvre
 การฝึกซ้อมของทหาร ขั้นตอน กระบวนการของการทำงาน
meter
metre
หน่วยวัดความยาว เป็นเมตร
mold
mould
ดินร่วน ซากไม้ผุพัง ขึ้นรา แม่พิมพ์แบบ
mustache
moustache +
หนวด
nite
night
"nite" ใช้อย่างไม่เป็นทางการทั้งอังกฤษและอเมริกัน
omelet
omelette +
ไข่เจียว
pajamas US
pyjamas
ชุดนอน
practice
practise
อังกฤษใช้ "practise"สำหรับคำกริยาและ"practice" สำหรับคำนาม
program
programme
อังกฤษใช้"program" สำหรับคอมพิวเตอร์ และ"programme" สำหรับรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ
story
storey
ชั้นของอาคาร
sulfur
sulphur +
 ปัจจุบันอังกฤษใช้ sulfur เป็นคำทางการ
thru
through +
thru ไม่ค่อยใช้ในสหรัฐแล้ว
tire
tyre
ยางรถยนต์
vise
vice
เครื่องมือ
ส่วนที่  
เป็นการใช้คำที่ต่างกัน คำที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงคำที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนที่ใช้ British English
American /canadian
British
หมายเหตุ
airplane *
aeroplane
 เครื่องบิน
AM
Medium Wave 
ระบบการกระจายเสียงวิทยุโดยใช้ amplitude modulation ที่คลื่นความถี่ 555 - 1600 kHz.
antenna
aerial
เสาอากาศ
apartment
flat
อพาร์ทเม้นต์
apartment house/building
block of flats
อพาร์ทเม้นต์ในลักษณะที่เป็นอาคาร   American English ใช้ condoninium ในความหมายเดียวกัน
appetizer
starter, hors d'oeuvre
อาหารเรียกน้ำย่อย
area code
dialling code
เลขรหัสโทรศัพท์
attorney
lawyer
ทนายความ
automated teller machine (ATM)
cashpoint
เครื่องกดเงิน ATM
baby carriage
pram, perambulator
รถเข็นเด็ก
baking soda
bicarbonate of soda
Sodium bicarbonate ใชในการประกอบอาหาร
ball-point pen
Biro
คำนี้ในอังกฤษมีที่มาจาก ผู้ที่คิดค้นชาวฮังกาเรียนชื่อ Laszlo Jozsef Biro   ในช่วงปี  1940's.
bar
pub, public house
ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
bathrobe
dressing gown
เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom
toilet
ห้องน้ำ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบ้าน .
bathtub
bath
อ่างอาบน้ำ
beer
lager
คำว่า beer ใน British English หมายถึงเครื่องดื่มอัลกอฮอล์อ่อนๆ เลิร์ฟในอุณหภูมิที่ไม่เย็นนัก. ส่วนคำว่า lager เป็นเบียร์ซึ่งกลั่นโดยหมักอุณหภูมิต่ำ มีอัลกอฮอล์อ่อนและสีของน้ำใส,
bell pepper *
red pepper, green pepper
 พริกหวานขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งสีเขียว เหลือง และแดง
bill
note
ธนบัตร
billion
thousand million
พันล้าน
biscuit
scone
 ขนมปังกรอบ
Brit
Briton
คนอังกฤษ
bun
bap, roll
ขนมปังก้อนใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์
bus
coach
ในอังกฤษ coach เป็นรถโดยสารระหว่างเมือง มีขั้นเดียว รถโดยสารในเมืองเรียก bus เหมือนกันเป็นรถโดยสาร 2 ชั้น
busy signal
engaged tone
ไม่ว่าง ( โทรศัพท์ )
cafeteria
canteen
ห้องอาหาร
candy
sweet
ลูกกวาด
carousel
merry-go-round
ม้าหมุน
cart
trolley
รถเข็นของช้อปปิ้ง
cell phone, cellular phone
mobile phone
โทรศัพท์มีอถีอ  บางที่เรียก"the mobile" ในอังกฤษ
check
cheque
เช็ค 
checkers
draughts
หมากรุก
checking account
current account
บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด
chief executive officer (CEO)
managing director (MD)
กรรมการผู้จัดการบริษัท
chips
crisps
มันผรั่งทอดบางๆ กินเป็นของว่าง
city
town
เมือง  ในการใช้แบบอเมริกัน "city" หมายถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ในรูปของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะมี ประชากรไม่กี่ร้อย แตในการใช้แบบ British English ชุมชนนั้นจะเป็น city  ก็ต่อเมื่อมีโบสถ์หรือ royal warrant ประกาศว่านั่นคือ city.
closet
fitted wardrobe
ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สร้างถาวรขนาดเดิน เข้าไปได้
coach
economy
ที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัดบนรถไฟหรือเครื่องบิน  ใน British English คำว่า"coach" คือรถโดยสารชั้นเดียวที่ไม่ใช่รถโดยสารประจำทาง
collect call *
reverse charge call
โทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง
condominium, condo *
block of flats
อาคารที่พักอาศัย  British English คำว่า "condominium" หมายถึงอาณาเขต ( territory) ที่ครอบครองโดย 2 ประเทศ British English ไม่แยกความแตกต่างระหว่างเช่ากับเป็นเจ้าของห้องพัก. แต่ "condominium" หมายถึงเป็นเจ้าของมากกว่าเช่า
cookie
biscuit (sweet)
คุ๊กกี้
cooler
cool box
กล่องบุเก็บความเย็น
corn starch
corn flour
แป้งข้าวโพด
crackers
biscuits
ขนมปังกรอบ  ใน British English คำว่า "cracker" หมายถึงขนมปังกรอบบางชนิดที่กินกับชีส
crosswalk
pedestrian crossing
ทางข้ามม้าลาย
daylight saving(s) time
(British) summer time
ใน AE "summer time" หมายถึงระยะเวลาในช่วง summer.
dead end
cul-de-sac
ทางตัน ไม่มีทางไปหรืออาจมีวงเวียนให้กลับรถ
deck
pack
ไพ่
desk clerk
receptionist
โต๊ะรีเซปชั่น เช่นในโรงแรม
detour
diversion
ทางเบี่ยง
diaper *
nappy
ผ้าอ้อมเด็ก
differ... than
differ... from
แตกต่างจาก
diner
café
ห้องอาหารที่มักจะมีเคาน์เตอร์ยาวให้นั่งเหมือนห้องอาหารในรถไฟ
discount
concession
ลดราคา  สำหรับค่าดูหนัง ละคร สำหรับนักศึกษาหรือผู้สูงอายุเป็นต้น หรือในการโฆษณาลดราคามักจะแจ้งราคาจริง และราคา concession ไว้ด้วย ส่วนการใช้ในโอกาสอื่นๆจะเหมือนกัน.
district attorney
public prosecutor
อัยการ
downtown
town centre
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
drapes *
curtains
ผ้าม่าน
dresser
chest of drawers, dressing table
โต๊ะแต่งหน้าของผู้หญิง
driver's license US, driver's permit Can
driving licence
 ใบอนุญาตขับขี่
drug store
pharmacy, chemists
ร้านขายยาและขายผลิตภัณฑ์ส่วนตัวด้วย เช่น สบู่ ยาสีฟันเป็นต้น.
editorial
leader
บทบรรณาธิการ
electrician's tape
insulating tape
เทปพันสายไฟ
elementary school
primary school
โรงเรียนประถม
elevator
lift
ลิฟท์
England
United Kingdom
ประเทศสหราชอาณาจักร   ซึ่งคนอเมริกันมักจะเรียก England  เมื่อหมายถึง อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และนอร์ธเทิร์นไอร์แลนด์
entree
main course
ใน  British Enlish "entree" หมายถึงอาหารคอร์สแรกหรือ ออร์เดิรฟ.
eraser
rubber
ยางลบ
exit
junction
ทางออกของถนน   แต่ถ้าทางออกภายในตึกใช้ exit  เหมือนกัน
expressway
main road
ถนนซึ่งรถใช้ความเร็ว
Exxon
Esso
บริษัทขายน้ำมัน ปัจจุบันชื่อ ExxonMobil.
eyeglasses
spectacles, specs
แว่นตา ปกติใช้  "glasses" ทั้ง American และ British
fair
show
งานออกร้าน
fall
autumn
ฤดุใบไม้ร่วง
faucet *
tap
ก๊อกน้ำ
feminine napkin
sanitary towel
ผ้าอนามัย
first floor
ground floor
ชั้นแรกของตึกที่อยู่ติดพื้น  first floor ของ British จึงหมายถึง second floor ของ American
flashlight
torch
ไฟฉาย
football
American football
ฟุตบอลอเมริกัน
freeway
motorway
ทางด่วนที่รถใช้ความเร็วและจำกัดทางเข้า อเมริกันใช้ "freeway", "highway", "beltway", "causeway", "express way", "parkway" ในความหมายที่ไม่ต่างกัน  British English ใช้ . "freeway" ในความหมายถึงถนนที่ต้องเสียค่าผ่านทาง
french fries
chips
มันฝรั่งทอด.

garbage, trash
rubbish, refuse
ขยะ
garbage can
dustbin
ถังขยะ
gas
petrol
น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ . British ใช้คำว่า"gas" ในความหมายของแกสที่เป็นเปลวไฟ เข่นแกสหุงต้ม.
girl scouts US
girl guides
เนตรนารี
golden raisin US
sultana
ลูกเกด
ground
earth
สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ground
minced
เนื้อบด
high school
secondary school
โรงเรียนระดับมัธยม   ระบบการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ของอังกฤษแตกต่างจากของสหรัฐ กล่าวคือจากอายุ 5 ถึง 11  ปี เด็กจะเข้าเรียนในระดับประถม ( primary school) เริ่มจากชั้นที่เรียกว่า "reception". จาก 11 ถึง 18 จะเข้าเรียนระดับมัธยม ( secondary school) คำว่า "high school" ในอังกฤาหมายถึงโรงเรียนสำหรับเด็กหญิง, และ "grammar school"สำหรับเด็กชาย
hog
pig
หมู  ชาวนาอังกฤษเรียก "hog" หมายถึงหมูตัวผู้และ "sow" หมายถึงหมูตัวเมีย ,
hood
bonnet
ผ้าคลุมศรีษะซึ่งมักจะมีที่ผูกใต้คาง
incorporated
limited
บริษัท
industrial park
industrial estate
ย่านอุตสาหกรรมและการค้า
installment plan
hire purchase
เช่าซื้อ
intersection
cross roads
สี่แยก
intermission
interval
การหยุดพักระหว่างการแสดงหรือภาพยนตร์
interstate *US
main road, major road, trunk road
ถนนเชื่อมเมืองต่างๆ
Inuit
Eskimo
ชาวเเอสกิโม
janitor *
caretaker
ภารโรง คนทำความสะอาด
jack
socket
Connector ( ช่องเสียบสาย ) ของโทรศัพท์
Jell-o
jelly
เยลลี่ ( ของหวาน )
john
toilet
ห้องน้ำ
kindergarten
nursery
โรงเรียนอนุบาล
Kleenex
tissues
กระดาษชำระ
last name
surname
นามสกุล
license plate / license tag
number plate
ป้ายทะเบียนรถ
line *
queue
เข้าคิว
liquor
spirits
เหล้า เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ รวมวิสกี้ ยิน วอดก้า
liquor store
off licence
ร้านขายเหล้า
lobby
foyer
ห้องโถงด้านหน้าของโรงแรม โรงมหรสพ
locker room
changing room
ห้องเก็บของ เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬา
low fat milk
semi skimmed milk
นมพร่องมันเนย
lumber
timber
ใน American English  คำว่า timber หมายถึงต้นไม้ที่ยังไม่ได้ตัดลงมาเป็นท่อนเพื่อการค้า   เมื่อตัดเป็นท่อนๆแล้วเรียก lumber   ส่วน . British English ใช้ "timber" ในทั้ง 2 ความหมาย
lunch pail
lunch box
กล่องอาหารกลางวัน
M & M
Smarties
ลูกกวาดใส้ชอคโคแลตเคลือบน้ำตาลสีต่างๆ   อเมริกันมีลูกกวาดที่เรียก   Smarties แต่ไม่มีใส้เป็นชอคโคแลต  ทั้งสองคำเป็นชื่อเฉพาะ
mail
post
โดยทางไปรษณีย์
mall
shopping centre
ศูนย์การค้า
mass transit
public transport
การขนส่งมวลชน
Master Card
Access
บริษัทเครดิตการ์ด
master of ceremonies
compere
พิธีกร
mean
bad tempered
ใจร้าย    ใน British English "mean" หมายถึงขี้เหนียว
meat grinder
mincer
ที่บดเนื้อ
mobile home
caravan
บ้านเคลื่อนที่ ( รถพ่วง )
mortician *
undertaker
สัปเหร่อ
movies
films
ภาพยนต์
movie theater
cinema
โรงภาพยนต์
native americans
american indians
ชนพื้นเมืองอเมริกัน ( เผ่าอินเดียนแดง )
oh
nil
 แต้ม ศูนย์ ใช้ในการรายงานคะแนนกีฬา  American English จะพูด "two-oh" หรือ"two to nothing",  แต่ British English จะพูด "two-nil" สำหรับคะแนน  2-0.
operating room
operating theatre
ห้องผ่าตัด
overpass
flyover
ทางรถยนตร์ลอยข้ามถนน

American/Canadian
British
Notes
pantihose/pantyhose
tights
ถุงน่องสตรี    ใน American English  คำว่า pantihose หมายถึงถุงน่องใสๆ และ  tights ไม่ใส
pants
trousers
กางเกง   ใน British English  คำว่า "pants" หมายถึงชุดชั้นใน
paraffin
wax
ขี้ผึ้ง
parking lot
car park
ที่จอดรถ
penny
cent
เหรียญ 1 เซ็นต์
period
full stop
จุด . ท้ายประโยค
plastic wrap
clingfilm
พลาสติกใสสำหรับหุ้มห่ออาหาร
powdered sugar US
icing sugar
นำ้้ตาลป่นไอซิ่ง
pre-natal
ante-natal
ก่อนคลอด
preserves
jam, marmalade
แยมทาขนมปัง เช่นแยมสตรอเบอรี่
private school
public school
โรงเรียนเอกชนที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
public school
state school

railroad
railway
ทางรถไฟ
rent
hire
เช่ารถ
restroom
toilet
ห้องน้ำ
résumé
curriculum vitae (CV)
เอกสารประวัติผลงานบุคคลเพื่อสมัครงาน   AE บางครั้งใช้ "curriculum vitae" ในเรื่องวิชาการ   
robe
dressing gown
เสื้อคลุม
round trip US
return
ตั๋วไป-กลับ
run
ladder
รอยขาดที่ถุงน่อง
running shoes
trainers
รองเท้าสำหรับวิ่ง
sales clerk
shop assistant
พนักงานขายของ
sales tax
VAT
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
sanitary napkin
sanitary towel
ผ้าอนามัย
schedule
timetable
 ตารางกำหนดการ
Scotch Tape
Sellotape
เทปเหนียวใส
second floor
first floor
ชั้นที่สองของตึก       ใน  British ชั้นของตึกที่ติดดินเรียก  ground floor  ชั้นเหนือขึ้นไปจึงเป็น first floor
sedan
saloon
รถเก๋ง 2 หรือ 4 ประตู
shoestring Obs
bootlace, shoelace +
เชือกผูกรองเท้า
shrimp
prawn
กุ้ง   สำหรับ BE "shrimps" ใหญ่กว่า "prawns"
sidewalk
pavement or footpath
ทางเดินเท้า
silverware
cutlery
มีด ช้อน ส้อม
sneakers
trainers
รองเท้าวิ่ง
soccer
football
ฟุตบอล
soda
soft drink
น้ำ้อัดลม.
store
shop
ร้านขายของ.
stove
cooker, oven
เตาทำอาหาร
streetcar
tram
อเมริกันใช้  "streetcar", "tramway" and "trolley"อย่างใดอย่างหนึ่ง แทนกันได้สำหรับ ยานพาหนะ สาธารณะที่ไม่ได้ใช้กำลังจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์   แต่อังกฤษมีการใช้ต่างกัน
1.               cable car รถลากด้วยสายเคเบิล
2.               tram รถที่วิ่งบนราง เป็นรถใช้ไฟฟ้า
3.               trolley bus รถบัสที่ใช้ไฟฟ้า.
stroller
push chair, baby buggy
รถเข็นเด็ก
subway
underground railway
รถขนส่งมวลชนใต้ดิน
teller
cashier
พนักงานเก็บเงินในธนาคาร ร้านค้า .
thread
cotton
ด้ายเย็บผ้า
townhouse *
terrace house
ทาวน์เฮา
trailer, trailer home
caravan
รถพ่วงที่ทำเป็นบ้าน
train station
railway station
สถานีรถไฟ
transit
public transport
การขนส่งในการเดินทาง
truck
lorry
รถบันทุก
trunk
boot
ที่เก็บของ ( กระโปรง )ท้ายรถ
tub
bath
อ่างอาบน้ำ
turtle neck
polo neck
เสื้อคอกลมติดคอมีปกตลบลงมา
tuxedo
dinner jacket
ชุดทักซิโด
two weeks
fortnight
14  วัน
undershirt
vest
เสื้อกั๊กชั้นใน
vacation
holiday
วันหยุด
washroom
toilet
ห้องน้ำ
welfare
benefit
สวัสดิการสังคม
windshield
windscreen
กระจกหน้ารถยนต์
yard
garden
พื้นที่สวน ลาน รอบอาคาร
zip code US
post code
รหัสไปรษณีย์

ที่มา : www.ict.moph.go.th
         http://suphat.igetweb.com/index.phpmo=3&art=105419
Translated from : www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/american.html